PROJELER

Restorasyon

Eyüp Ferhat Paşa Türbesi

Arnavutluk'tan çocukken getirilerek, devşirme olarak saraya alınmış, Enderun' da yetiştirilmiş Ferhat Paşa Kanuni Sultan Süleyman' ın saltanatının sonlarına doğru hükümdarın taktirini kazanarak yakın adamları arasına girmiştir. Daha sonraları Sultan III.Murad (1574-1595) ve III.Mehmed (1595-1603) döneminde iki kez sadrazamlık yapmıştır. Kapıcıbaşı olarak saraydan çıkmış, Sultan III.Murad zamanında Yeniçeri Ağası olmuştur (1581). Yeniçeri Ağalığı sırasında sipahilerle yeniçeriler arasında geçen bir çatışmadan ötürü Koca Sinan Paşa tarafından azledilmiştir. Bu olay devletin iki önemli adamı arasında büyük bir düşmanlık oluşturmuştur. 1595 yılında, Sinan Paşa'nın ihanetine uğrayarak, Yedikule Zindanları'nda idam edilmiş ve kendi adına yaptırdığı türbeye gömülmüştür. Mehmet İpşirli, bir yazısında ''Naaşı Eyüp'te yaptırdığı henüz tamamlanmış türbesine defnedildi. Selâniki, bu türbenin altı ay sonra Sinan Paşa vefat eder etmez açılıp inşaatın bitirildiğini yazar'' demektedir.
Akıllı, metin, dikkatli ve haysiyetli devlet adamı olan Ferhat Paşa'nın, Kumkapı' da Musalla Mescidi adı ile bilinen bir hayır eseri ve Beyazıt Meydanı'nda bir sarayı olduğu bilinmektedir.

Eyüp Ferhat Paşa Türbesi

Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve grafiklerin bütün hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. © 2010-11 Akant Tasarım ve Restorasyon.