PROJELER

Restorasyon

Eyüp Bulak Mustafa Paşa Türbesi

Aslen Boşnak veya Arnavut olan Mustafa Paşa, Palak, Yaylak ve Çıplak lakabları ile de anılır. Paşa, Enderun' da yetişmiş ve burada kendisine Arnavutça yaşlı anlamına gelen Plak denmiştir. Kanuni'nin hareminden Şâh Hûban adında bir hanımla evlenmiştir. Yanya Beyi ' de olan Mustafa Paşa, Kanuni Sultan Süleyman devrinde 937 (1520) Kaptan-ı Derya olmuş, bu devirde Rodos fethinde kaptanlık yapmıştır. 926 (1530) da Şam Beylerbeyi olup o sene azl edilmiştir. Daha sonra Mısır'a gidip emekli olmuş, İstanbul'a geldikten sonra da vefat etmiştir. Vefat tarihi tam olarak bilinemez, ancak 1522 veya 1534 tarihleri ileri sürülür. Ayrıca Gelibolu' da cami ve medresesi vardır. Şubat 1807 tarihli bir arzuhalden de Mustafa Paşa'nın Siroz' da bir cami ile imaretinin bulunduğunu öğreniyoruz.

Eyüp Bulak Mustafa Paşa Türbesi

Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve grafiklerin bütün hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. © 2010-11 Akant Tasarım ve Restorasyon.