PROJELER

Tasarım

Eyüp Rami İstanbul Kütüphanesi

Eyüp Rami Kışlası Rölöve-Restitüsyon- Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi kapsamında yapılması istenilen, Eyüp Rami İstanbul Kütüphanesi, kapsamı açısından Türkiye' deki kütüphanecilik anlayışına yeni bir perspektif açarken, uluslararası kültür camiasına da paylaşıma açık olduğunu göstermelidir. 2010 Avrupa Kültür Başkenti seçilen Şehr-i İstanbul' un, kültürel zenginliğini çağdaş araçlarla halka ve dünyaya aktarması gerekliliğini göz önünde bulundurarak, projemizde kütüphaneciliğin kamuya daha açık ve daha çekici bir hale getirilmesi amaç edinilmiştir. Modern dünyanın durmayan evrimi günümüzde tüm disiplinleri hızlı bir biçimde değiştirmeye devam etmektedir. Anahtar kelime ise teknolojidir. Dünyada kütüphanecilik te bu değişimden nasibini almış ve işlevini tekrar gözden geçirmiştir. Artık karanlık, katı kuralları olan, sabit konumlu bilgi paylaşımı yerini her an ve her yerden kolayca ulaşabilen ve paylaşılabilen açık bir yönteme bırakmıştır. Bilgiye sadece yerinde değil binlerce kilometre uzaktan da erişmek, kurulan bilgi ağı sayesinde mümkün olmuştur. Böylece bir kütüphanenin arşiv hacmi bir anda dünya kütüphanelerinin arşiv hacmiyle eşitlenmiş olur. Bu büyük bir güçtür. Rami Kütüphanesini de mekansal ve programsal olarak kurgularken tüm bu veriler göz önünde bulundurulmuş, sadece ülkemize değil dünyaya da sahip olduğumuz zengin kültür birikimini yeni bir mekan anlayışı ile beraber anlatma imkanı doğmuştur. Eyüp Rami İstanbul Kütüphanesi, sadece günümüz ihtiyaçlarına değil gelecekteki değişimlere de kolayca uyum sağlayabilecek şekilde kurgulanmıştır. Kütüphaneler ve kütüphanecilik incelendikten sonra yerel koşullar da değerlendirilmiş ve konseptin ana kararı verilmiştir. Ana karar kamusallıktır. İstanbul hızlı bir değişim sürecindedir. Bu süreç içinde unutulmaması gereken en önemli faktör kamudur ve kamunun ihtiyaçlarının sağlıklı bir biçimde, sağlıklı çevrelerde sağlanabilmesidir. Diğer bir unsur da insanları, yaratılan bu mekanlara ve fonksiyonlara çekebilmek ve birbirleriyle etkileşime geçirmektir. Kütüphaneciliği daha fazla kamuya ortak edebilmek amacıyla tasarım aşaması konvansiyonel yapı anlayışından farklı bir yol izleyerek başlanmıştır. ------------------------------------------------------- Kütüphane projesi konsept kararları, aynı kompleks içerisinde bulunan Rami Kışlası Kent Müzesi ile beraber düşünülerek oluşturulmuştur. Bunun için tarihsel süreç içerisinde Kışla ile çevresinin ilişkisi incelenerek kamusal fayda yaratılması amaçlanmıştır. Kışlanın ilk yapıldığı tarihlerde işlevi gereği kamudan bahsetmek mümkün değildir. Kışlanın tarihsel işlevini terk etmesinden sonra plansız ve işlevsiz bırakılması nedeniyle çevresinde oluşan ticari yerleşkenin kışlayı çevresinden tamamen kopartarak kamu ve kent ile ilişkisini yitirmesine ve kent bilincinden silinmesine sebep olması. Günümüzdeki birçok yaklaşımda kamu, binalar ve çevre birbirlerinden kopuk olarak ele alınmakta ve kullanım bütünlüğü sağlanamamaktadır. Mevcut Rami Kışlası Yapısı ile kütüphane alanı arasındaki dar ve uzun bölge kamu kullanımı açısından verimli bulunmamıştır. Parsel sınırı ve Kışla tarafından sınırı belirlenen kütüphane yapısı, kışla yapısı ile arasındaki hacimsel boşluğu (sadece plansal değil) arttırmak için, kendi içine doğru çekilmiş ve diğer tarafıyla doğrudan ilişki kurabilmesi için yapının ortası yukarı kaldırılmıştır. Böylece yapı altında kamunun kullanımına bırakılmış ve sürekli çeşitlendirilebilen bir alan yaratılmıştır. Bu alandan yukarıya dikey sirkülasyon araçlarıyla ya da cephe alt çeperini takip eden, peyzajın uzantısı halinde düşünülen merdivenlerle binanın ana fuaye alanına çıkılır.

Eyüp Rami İstanbul Kütüphanesi

Sitenin içeriğinde yer alan yazı ve grafiklerin bütün hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz. © 2010-11 Akant Tasarım ve Restorasyon.